European Biological Certification

Çertifikimet Tona

Çertifikimi Biologjik Evropian i bujqësisë organike u jep konsumatorëve siguri në lidhje me origjinën dhe cilësinë e ushqimit/pijeve. Prania e logos në produkte siguron respektimin e Rregullores së BE për bujqësinë organike. Që nga korriku 2010, të gjitha produktet ushqimore organike të paketuara në Bashkimin Evropian duhet të mbajnë logon organike të BE-së. Kështu, nese konsumatorët që blejnë produkte me logon evropiane mund të jenë të sigurt se:

– të paktën 95% të përbërësve janë prodhuar në mënyrë organike;

– produkti përputhet me rregullat e planit zyrtar të inspektimit;

– produkti vjen drejtpërdrejt nga prodhuesi ose është përgatitur në një paketë të mbyllur;

– produkti mban emrin e prodhuesit, punëtorit ose shitësit dhe emrin e kodit të organit të inspektimit.

Zbatimi i logos organike të BE-së është i detyrueshëm nga 1 korriku 2010 për produktet ushqimore të parakohshme. Kur përdoret logoja e Komunitetit EU, pasi të zbatohet rregullorja e re, duhet të paraqitet një tregues i vendit ku janë rritur lëndët e para të produkteve. Ky tregues mund të përfshijë formulimin e ‘BE’, ‘jo-BE’, ose emrit të një vendi specifik, në Evropë ose jashtë, ku u rrit produkti ose lëndët e para të tij. Për më shumë informacion http://ec.europa.eu/agriculture/organic/home_it