Mama Africa – The Speciality Coffee Blend

Mama Afrika është një projekt revolucionar, organik dhe i qëndrueshëm që lindi në zemrën e Afrikës. Shkëndija lindi në Burundi, një prodhues i vogël kafeje. Eshtë një nga vendet më të varfra në botë, kafeja është një nga burimet e pakta të jetesës dhe përfaqëson 80 përqind të PBB-së së vendit. Burundi sot prodhon vetëm kafe të larë, në zonën Kayanza kemi krijuar se bashku me Shamban një qendër eksperimentale të quajtur Kawasili. Në këtë qendër analizash dhe kontrolli, të mbledhjes, por mbi të gjitha të marrëdhënieve të përditshme me fermerët, njohuritë dhe trajnimet bujqësore janë sjellë me qëllim të marrjes së katër revolucioneve të rëndësishme :

Revolucioni i parë është të punosh një kafe burundiane me metodën natyrale, një produkt që nuk ekziston sot në treg. 

Revolucioni i dytë është të rritet ndërgjegjësimi dhe të ndihmojë drejtpërdrejt fermerët për t’u bashkuar me kooperativat e organizuara. Ky sistem i ndarjes tipike për komunitetet e Amerikës Latine nuk është i përhapur ose i njohur fare në Afrikë, ku fermeri i vogël ende shet të korrat e tij, të marra shpesh në një mënyrë primitive, për tregtarin e parë që kalon.

E treta do të jetë t’i ndihmojë ata në certifikimin organik. Pothuajse të gjithë prodhuesit e vegjël në Burundi nuk fekondojnë ose përdorin pesticide. Për këtë arsye ata janë pothuajse të gjithë prodhuesit organikë, por nuk dinë se janë dhe nuk e dinë që produkti i tyre mund të ketë më shumë vlerë. 

Kawasili do të kujdeset për vërtetimin e tyre.

Revolucioni i katërt do të jetë në pagesa: shumë shpesh, pasi burrat burundian mbledhin paratë nga shitja e produkteve të tyre bujqësore ata shkojnë në qytet dhe harxhojne shumicën e të ardhurave. Për të provuar të ndërhyjmë për këtë problem ne veprojmë në një mënyrë të re, por tashmë të testuar dhe funksionuar. Para marrëveshjes, e gjithë familja thirret, në prani të babait, por edhe të fëmijëve dhe veçanërisht të nënës. Familja informohet se duke sjellë kafenë e tyre në Kawasili, ata do të marrin një shpërblim më të mirë dhe avantazhe të tjera të rëndësishme. Burri duhet të premtojë para dëshmitarëve se është i gatshëm të pranojë që është gruaja që mbledh shumën e duhur ose që në çdo rast ajo të ndërgjegjësohet për shumën për shkak të familjes kur Kawasili i paguan ato, ajo duhet të pajtohet që gruaja merr pjesë me të në kohën e pagesës. Kjo metodë u zyrtarizua së bashku me Avsi, një organizatë jofitimprurëse që kryen projekte humanitare dhe zhvillimore.

 

Ne besojmë se komunitetet më të pasura dhe më të vetëdijshme si ajo evropiane, mund dhe duhet të veprojnë drejtpërdrejt në territoret më pak të zhvilluara, duke siguruar mbështetje mbi të gjitha bujqësore dhe duke rivendosur kriterin e vjetër të dhënies për ta shndërruar atë në parimin e bërjes. Dhe për të mbështetur dhe marrë pjesë drejtpërdrejt me një prani të vërtetë, një prani fizike mbi të gjitha, duke ofruar njohuri, përvojë, metodë dhe mbështetje teknike. Ky veprim pjesëmarrës mund të kontribuojë në një ndryshim të rëndësishëm. Mund të zhvillojë një evolucion që çon në përmirësimin e perspektivave të jetës lokale. Ky përmirësim mund të prodhojë një ulje të përqindjes së migracionit duke kundërshtuar shpopullimin e fshatit dhe duke mbrojtur përkatësinë në vendin e origjinës. Ne besojmë se përkatësia mund të jetë një pasuri kulturore dhe, në të ardhmen, gjithashtu një e mirë ekonomike.

 

Pascucci me praninë e tij të drejtpërdrejtë do të monitorojë ndryshimet dhe evolucionet e produktit, forcimin e ndërveprimit dhe marrëdhënien e drejtpërdrejtë me fermerët. Ky bashkëveprim rrit kapacitetin e tyre të prodhimit dhe rritjen sociale dhe në të njëjtën kohë lejon Pascucci të marrë një produkt cilësor gjithnjë e më të vlefshëm, një kafe sipas nevojave tona, të çertifikuar, natyrale, me vlerën më të lartë.